شرکت ارتباطات فرهنگ آزما

شرکت ارتباطات فرهنگ آزما

 • طراحی و اجرای پروژه های ICT,IT در زمینه های :
 • امنیت شبکه

 • اجرای شبکه های سوئیچ چند لایه

 • طراحی و معماریData Center

 • طراحی و اجرای شبکه های فیبر نوری و نمایندگی  انحصاری فیبر نوری mercury

 • ویدئو کنفرانس و mercury

 • طراحی و اجرای شبکه های محلی و گسترده

 • ارایه خدمات نگهداری و پشتیبانی شبکه

 • اجرای شبکه های passiveو active

 • ارائه خدمات مرکز داده ها (IDC)

 • ارائه خدمات آموزش از راه دور( learning E-) و برقراری کلاسهای مجازی

 • برقراری ارتباط ماهواره های (VSAT)

 • ارائه سرویسهای :
 • پهنای باند اینترنت ، اینترانت و ترانزیت بر روی بسترهای فیبر نوری و بی سیم (مجوز Servco به شماره 41-95-100)

 • سرویس تلفن بین الملل

 • ارائه سیستم کنترل و مانیتورینگ شرایط محیطی ( EMS)

 • سرویس ADSL ( مرکز مخابرات مدنی )

 • فروش توکن و صدور امضای الکترونیکی