شبکه های فیبر نوری

جهت اجرای پروژه های فیبر نوری روش های استاندارد و تجهیزات خاصی مورد نیاز می باشد که استفاده از این تجهیزات و رعایت استاندارد های فوق در حصول به نتیجه مطلوب بسیار حائز اهمیت هستند .

استاندارد های اجرای پروژه های فیبر نوری :
در اجرای پروژه های فیبر نوری رعایت استاندارد های بین المللی و خاص هر منطقه بسیار با اهمیت و حساس می باشد و در صورت عدم رعایت این استاندارد ها و روش های مورد تایید در صنعت IT نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد .

اجرای پروژه های فیبر نوری در کشور عزیزمان پیرو استاندارد های مشخص و تایید شده ای می باشد که نتیجه بررسی ها و برآوردهای

کارشناسان متخصص از شرایط اجرای پروژه های فیبر نوری در کشورمان می باشد .
شایان ذکر است شرکت ارتباطات فرهنگ آزما ( FACC ) نماینده رسمی کابل فیبر نوری MERCURY در ایران می باشد .

اجرای پروژه های فیبر نوری شامل چندین مرحله می باشد :
مرحله نخست : بستر سازی خارجی
مرحله دوم : کابل کشی فیبر نوری
مرحله سوم : بستر سازی داخلی
مرحله چهارم : نصب و راه اندازی تجهیزات Active

استاندارد های تعیین شده جهت اجرای پروژه های فیبر نوری طبق استاندارد های شرکت کنترل ترافیک تهران می باشد .

شرکت ارتباطات فرهنگ آزما یکی از شرکت های پیشرو در ارائه سرویس های پهنای باند بر روی بستر های مختلف و بخصوص بر روی بستر فیبر نوری می باشد .

در این زمینه شرکت ارتباطات فرهنگ آزما طبق استاندارد های موجود و تایید شده و با استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات و با بهره گیری از روش های نوین اقدام به اجرای پروژه های فیبر نوری می نماید . این مراحل شامل حفاری ، بستر سازی خارجی و داخلی ، نصب و راه اندازی تجهیزات Active می باشد .

همچنین پس از اجرای کلیه مراحل فوق این شرکت با استفاده از تجهیزات به روز دنیا و بهره مندی از تیم مجرب قادر به اجرای پروژه های فیوژن ( جوش گرم ) و تست OTDR کابل فیبر نوری می باشد .
امکانات :

  • استفاده از کابل فیبر نوری  , امکان  طرح و توسعه در تمامی موارد تکنولوژی روز IT در چند سال اینده آن شرکت  دیده شده است .

  • با توجه به اجرای عملیات حفاری  بشیوه کنترل ترافیک , ایجاد انشعاب در هر زمان به ساختمانهای دیگر مرتبط با آن شرکت  امکان پذیر خواهد بود .